Lagolas Ekonomikonsulter

Många småföretagare och organisationer försöker spara pengar genom att själva sköta sin bokföring och sina deklarationer. Ofta resulterar i att för mycket dyrbar tid går åt till annat än det man egentligen vill och borde syssla med – affärer! Regelverket kring redovisning och skatter är omfattande och inte alltid lätt att förstå. Kör man fast i en fråga kan mycket dyrbar tid gå förlorad. 

Lagolas ekonomikonsulter erbjuder den hjälp du behöver! Vi tar hand om allt från bokföring och skatter till löner och annan administration. Allt du behöver göra är att lämna dina underlag till oss så sköter vi resten. 

Regelbunden rapportering gör att du också kommer att ha full koll på ekonomin.

Post- och besöksadress
Lagolas Ekonomikonsulter
Korsgatan 7
411 16, Göteborg

Lars Göran Lasses, redovisningsekonom
0317275405, 0761141546

Våra tjänster

Löpande bokföring

Basen i all redovisning är den löpande bokföringen. Alla transaktioner som görs i ditt företag registreras. Förr – innan IT-teknologin hade gjort sitt intåg gjorde man bokföringen i stora böcker. Grunden var dagboken och huvudboken. Till detta hade man också kund- och leverantörsreskontra. Det manuella systemet innebar att man måste skriva samma transaktioner på flera ställen. Det var ett mycket tidsödande arbete. Idag gör vi naturligtvis allt sådant på datorer och det räcker att registrera uppgifterna en gång för att vi sedan ska kunna titta på verifikationer, huvudbok, kontoanalys etc.

Reskontrahantering

Reskontran är en sidoordnad bokföring som används för att bevaka en särskild kund, en leverantör, en anställds lön etc. Namnen man använder blir då Kundreskontra, Leverantörsreskontra, Lönereskontra och så vidare. Reskontran kan ses som ett register där till exempel registret Kundreskontra innehåller alla nödvändiga uppgifter om varje kund, normalt i bokstavsordning.

Att upprätta reskontror är inget som lagen föreskriver. Det är upp till ett företag själv att bestämma hur man på ett effektivt sätt kan hålla kontroll på olika ekonomiska förehavanden.

Digital fakturahantering

Att konvertera pappersfakturor till digitala fakturor, eller att ta emot digitala fakturor direkt, kan ge besparingar och ökad effektivitet. Elektronisk attestering och kontering kan ske oavsett var man befinner sig fysiskt, vilket i vissa organisationer är av stort värde.

Betalningsservice

Om inte leverantörerna får betalt riskerar du att få betalningsanmärkningar och dessutom svårt att få leveranser till ditt företag. Vi hjälper dig och ser till att dina fakturor betalas i tid och att de bokförs på rätt sätt.

Fakturering

Kundfaktureringen är ditt verktyg för att få in pengar till din verksamhet. Har du inga kunder att fakturera kommer heller inga pengar in så att du kan betala dina leverantörer och anställda. Men lika viktigt som att ha kunder är det att ha bra rutiner för att fakturera sina kunder. Vi hjälper dig med faktureringen, ser till att dina fakturor uppfyller lagstadgade krav (ja, det finns faktiskt en lagstiftning som styr vad en faktura ska innehålla) och bevakar att betalningen kommer in i tid. Vill du själv skriva och skicka dina fakturor kan ditt system integreras med vårt så att alla uppgifter från din fakturering går direkt in i bokföringen hos oss.

Lönehantering

Månadslön till fastanställda eller tillfälliga A-skattande frilansare? Utlandsbosatta artister? Vabbande småbarnsföräldrar? Utlandstraktamenten och reseersättningar? Vi ser till att lönen betalas ut i rätt tid och i enlighet med alla lagar och regler och vi ser till att skatteverket får in de uppgifter de behöver.

Momsredovisning

Ett företag som säljer momspliktiga varor eller tjänster är skyldig att avge en momsredovisning, vilket sker i skattedeklarationen eller i inkomstdeklarationen. I redovisningen rapporteras hur mycket moms som ett företag ska betala in gentemot hur mycket moms som företaget ska få tillbaka av Skatteverket. Momsredovisningen avges månadsvis, kvartalsvis eller årsvis.

Deklaration

Varje år ska företaget lämna in deklaration till Skatteverket. I företagets inkomstdeklaration redovisas hur mycket ditt företag tjänat och hur mycket som betalats in i skatt under året, så att Skatteverket kan fastställa den slutliga skatten. Företagets inkomstdeklaration bygger på bokslutet, men en rad olika skattemässiga justeringar behöver göras för att deklarationen ska bli rätt. Även områden som inventarier, fastigheter och periodiseringsfonder ska avspeglas korrekt i deklarationen.

Bokslut och årsredovisning

Vid räkenskapsårets slut skall räkenskaperna sammanställas. Hur sammanställning ska se ut regleras i huvudsak av bokföringslagen och årsredovisningslagen. Årsbokslutet består av resultaträkning, balansräkning och noter. Årsredovisningen innehåller även en förvaltningsberättelse.

Om Lagolas AB

Lagolas AB bildades 2009 – först som enskild filma och sedan 2011 som aktiebolag. Grundare och ägare är Lars Göran Lasses, som arbetat med redovisningsfrågor i över 10 år. Han är utbildad vid Hogia – Diplomerad redovisningsekonom och Högre redovisningsekonom.

Organisationsnummer: 556869-2775

Våra kunder

Göteborg Wind Orchestra

Göteborg International Film Festival

Strandskolan, Kungälv

Vi vänder oss till småföretagare och organisationer. Bli en av våra kunder du också!

Kontakta oss

Användbara länkar

Myndigheter

www.skatteverket.se
Statlig myndighet för frågor inom skatteförvaltningens hela område.

www.prv.se
Statlig myndighet som ansvarar för patent, designskydd och varumärkesskydd.

www.bolagsverket.se
Statlig myndighet där man bland annat kan registrera företag och föreningar samt skicka in årsredovisningar.

Branschorganisationer

www.srfkonsult.se
Sveriges Redovisningskonsulters Förbund – branschorganisation för redovisningskonsulter

www.far.se
Branschorganisation för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare.

Lagolas ekonomikonsulter AB

Korsgatan 7 | 411 16, Göteborg
Lars Göran Lasses, redovisningsekonom | 0303-365885, 0761-141546
Org. nr: 556869-2775